odkrywca

Aktualności

Znamy Odkrywców 2019

Zakończyła się dwunasta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski Konkursu „ODKRYWCA” Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki. Poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygniętego konkursu:

Kategoria 1.  Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa

- Osoba:

Paweł Śliwiński

- Instytucja

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Kategoria 2. Przedsięwzięcie biznesowe

Winnica przy Talerzyku Anny i Wiesława Janasińskich

Kategoria 3. Wydarzenie turystyczne i promocyjne

Perspektywy - 9 Hills Festival organizowany przez  Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Kategoria 4. Promocja w mediach społecznościowych - promocja miejsca

profil Mój Toruń prowadzony przez Gminę Miasta Toruń

Dziękujemy wszystkim kandydatom i wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naszym Konkursie.

Zapraszamy za rok na trzynastą edycję.

 

Znamy Nominowanych

Kapituła Konkursowa przyznała nominacje kandydatur Konkursu „ODKRYWCA 2019”.

Nominowani

Kto otrzyma wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie w Konkursie "ODKRYWCA 2019" dowiemy się już jutro 16 października br. podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

zakończył się I etap Konkursu „OKRYWCA 2019”  na Konkurs wpłynęło 45 zgłoszeń.

Trwają obrady Kapituły.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom: jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym i innym instytucjom, które wzięły udział w  naszym Konkursu „OKRYWCA 2019”  Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.

 

Konkurs "ODKRYWCA 2019"

Rusza dwunasta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski Konkursu „ODKRYWCA”. Wyróżniamy w nim tych, dzięki którym Kujawy i Pomorze stają się regionem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie.

Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie. Wyróżnienia i Nominacje do wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach:

1.  działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji:

a)      osoba,

b)      instytucja;

2.      przedsięwzięcie biznesowe;

3.      wydarzenie turystyczne i promocyjne;

4.      promocja w mediach społecznościowych:

a)      promocja miejsca,

b)      promocja oferty turystycznej.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem Kapituła Konkursu przyznaje Nominacje do wyróżnienia i rekomenduje Wyróżnienia Zarządowi Województwa. Ostatecznie o wynikach Konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 23 września 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2019”.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ubiegłym roku laureatem Konkursu w kategorii: działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa zostało Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, w kategorii: inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki Wyróżnienie otrzymał Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, w kategorii: wydarzenie turystyczne i promocyjne - Wyróżnienie otrzymało Muzeum Archeologiczne w Biskupinie za XXIV Festyn Archeologiczny pt. „ArcheoMarket. Od wymiany po stragany”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne druki znajdują się w zakładce: Do pobrania.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Turystyki, tel. (56) 62 18 423, e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl
Tworzenie stron Toruń