ODKRYWCA 2020 Cukrownia Żnin
ODKRYWCA 2020 Cukrownia Żnin
ODKRYWCA 2020 Lech Wojciech Krajewski
ODKRYWCA 2020 Lech Wojciech Krajewski
ODKRYWCA 2020 Dom Legend Toruńskich
ODKRYWCA 2020 Dom Legend Toruńskich
ODKRYWCA 2020 Powiat Świecki
ODKRYWCA 2020 Powiat Świecki

Przebieg Konkursu "ODKRYWCA 2020"

Zakończył się etap formalny konkursu, wpłynęło 27 zgłoszeń.

Ze względu na małą ilość kandydatów:

  • w kat. 3. Wydawnictwo promocyjne - zgłoszone kandydatury zostały przeniesione do kategorii 1. Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa - Instytucja,
  • w kat. 4. Promocja w mediach społecznościowych - promocja oferty turystycznej  - kategoria ta nie będzie podzielona.

Trwa etap merytoryczny – obrady Kapituły Konkursu.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom: jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, za udział w naszym konkursie "ODKRYWCA 2020" Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.

Rozstrzygnięcie odbędzie się 5 listopada 2020 r. w Chełmnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc