odkrywca

Kategorie

Wyróżnienia i nominacje są przyznawane w następujących kategoriach i podkategoriach:

1. Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa

przyznawane za ogół dokonań (w tym również działań promocyjnych) prowadzonych na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz za budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Nominacje i Wyróżnienie jest przyznawane w dwóch podkategoriach

a) osobowość,

b) osoba prawna/instytucja (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze turystki  w województwie kujawsko-pomorskim);

 2. Inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki

przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego i samorządowym jednostkom organizacyjnym za najlepszą inwestycję, która przyczyniła się, bądź może się przyczynić do rozwoju turystyki w regionie;

 3. Przedsięwzięcie biznesowe

przyznawane przedsiębiorcom branży turystycznej (hotelom, organizatorom turystyki organizującym przyjazdy do województwa kujawsko-pomorskiego, obiektom noclegowym, gospodarstwom agroturystycznym, obiektom gastronomicznym itp.), których działalność przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego;

 4. Wydarzenie turystyczne i promocyjne

przyznawane organizatorom wydarzenia (jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, lokalnym organizacjom turystycznym, lokalnym grupom działania i innym organizacjom pozarządowym działającym w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży turystycznej) za budowanie pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego;

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Turystyki, tel. (56) 62 18 423, e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl
Tworzenie stron Toruń