odkrywca

Kategorie

 

Wyróżnienia i nominacje są przyznawane w następujących kategoriach i podkategoriach:

  1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I POPULARYZACJI KRAJOZNAWSTWA

przyznawane za ogół dokonań (w tym również działań promocyjnych) prowadzonych na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz za budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Nominacje i wyróżnienie jest przyznawane w dwóch podkategoriach:

  1. osoba fizyczna,

  2. osoba prawna/instytucja (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze turystki  w województwie kujawsko-pomorskim);

 

  1. INWESTYCJA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI TURYSTYKI

przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego i samorządowym jednostkom organizacyjnym za najlepszą inwestycję, która przyczyniła się, bądź może się przyczynić do rozwoju turystyki w regionie; inwestycja powinna być rozpoczęta lub zakończona w przedziale czasowym od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.;

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE BIZNESOWE

przyznawane przedsiębiorcom branży turystycznej (hotelom, organizatorom turystyki organizującym przyjazdy do województwa kujawsko-pomorskiego, obiektom noclegowym, gospodarstwom agroturystycznym, obiektom gastronomicznym itp.), których działalność przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego;

 

  1. WYDARZENIE TURYSTYCZNE I PROMOCYJNE

przyznawane organizatorom wydarzenia (jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, lokalnym organizacjom turystycznym, lokalnym grupom działania i innym organizacjom pozarządowym działającym w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży turystycznej) za budowanie pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego; wydarzenie powinno być zorganizowane w przedziale czasowym od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Nominacje i wyróżnienie jest przyznawane w dwóch podkategoriach:

  1. wydarzenie zorganizowane dla maksymalnie 1000 uczestników,

  2. wydarzenie zorganizowane dla powyżej 1000 uczestników.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Turystyki, tel. (56) 62 18 423, e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl
Tworzenie stron Toruń