ODKRYWCA 2019  Perspektywy - 9 Hills Festival - Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej
ODKRYWCA 2019 Perspektywy - 9 Hills Festival - Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej
ODKRYWCA 2019  Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
ODKRYWCA 2019 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
ODKRYWCA 2019  Paweł Śliwiński
ODKRYWCA 2019 Paweł Śliwiński
ODKRYWCA 2019  Mój Toruń  - Gmina Miasta Toruń
ODKRYWCA 2019 Mój Toruń - Gmina Miasta Toruń
ODKRYWCA 2019  Winnica przy Talerzyku Anny i Wiesława Janasińskich
ODKRYWCA 2019 Winnica przy Talerzyku Anny i Wiesława Janasińskich

Kategorie

  Wyróżnienia i Nominacje do Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach:

1. działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa

przyznawane za ogół dokonań (w tym również działań promocyjnych) prowadzonych na rzecz: rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie kujawsko-pomorskim, zaangażowania dzieci i młodzieży w uprawianie turystyki aktywnej, turystyki rowerowej oraz budowania pozytywnego wizerunku regionu. Nominacje do Wyróżnienia i Wyróżnienie są przyznawane:

a. osobom,

b. instytucjom (jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w obszarze turystki w województwie kujawsko-pomorskim i in.);

2. przedsięwzięcie biznesowe

przyznawane przedsiębiorcom branży turystycznej (hotelom, obiektom noclegowym, gospodarstwom agroturystycznym, uzdrowiskom, obiektom gastronomicznym, parkom rozrywki itp.) za budowanie pozytywnego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez tworzenie nowych ofert, produktów turystycznych oraz lokalnych marek;

3. wydawnictwo promocyjne

przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym działającym w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży turystycznej i in. za kreowanie wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wydawanie publikacji, albumów, folderów, map, ulotek itp.;

4. promocja w mediach społecznościowych

przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym działającym w obszarze turystyki oraz przedsiębiorcom branży turystycznej za kreowanie wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego poprzez publikację postów, tworzenie wydarzeń, filmów itp. na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTube i in.

Nominacje do Wyróżnienia i Wyróżnienie są przyznawane za:

a. promocję miejsca (miasta, gminy, powiatu, obszaru, szlaku);

b. promocję oferty turystycznej (instytucji kultury, przedsięwzięcia biznesowego).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc