Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Inwestycja sprzyjająca rozwojowi Turystyki

Gmina-Miasto Grudziądz, projekt pn. „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku - Rozwój Bazy Turystycznej i  Noclegowej. Budowa stref Rekreacyjno-Sportowych. Etap I” - Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej oraz  kompleksowej bazy dla turystów oraz mieszkańców.

Przedmiotem projektu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Rudnickim była budowa 23 domków campingowych w technologii drewnianej wraz z wyposażeniem (wszystkie z łazienkami i aneksami kuchennymi), budowa świetlicy wypoczynkowej, budynku socjalno-biurowo-magazynowego, poprawa infrastruktury zewnętrznej ośrodka, ogrodzeń, dróg wewnętrznych, zieleni, montaż elementów małej architektury, urządzenie placu zabaw i miejsca do grillowania. Całość objęto monitoringiem oraz zasięgiem bezprzewodowej sieci internetowej. Ośrodek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 4,5 mln zł. Miasto pozyskało 1,8 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa 6 wsparcie rozwoju turystyki, działanie 6.2 rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc