Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022

Kategoria III

 

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT”

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” to stowarzyszenie należące do krajowej sieci LOT-ów, czyli Lokalnych Organizacji Turystycznych, skupionych wokół Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej historia wiąże się z działalnością Fundacji „Kanał Bydgoski”, która była inicjatorem i pomysłodawcą dla powstania bydgoskiego LOT-u. Organizacja założona została w 2006 r. przez kilkanaście podmiotów ściśle związanych z lokalną branżą turystyczną, połączonych w Grupę Partnerską. Od początków swojej działalności „ByLOT” koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Bydgoszczy, oraz okolicznych obszarów, jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają  w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów, a co za tym idzie podniesienia wpływów finansowych z turystyki. Organizacja opiera swoją działalność na konsolidacji różnych środowisk m.in.: przedsiębiorców, instytucji kultury, restauratorów, hotelarzy oraz władzy samorządowej, w celu współdziałania na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta i regionu. „ByLOT” podejmuje się również realizacji ogólnodostępnych wydarzeń  z pogranicza turystyki i kultury, które mają za zadanie budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców miasta oraz promocję Bydgoszczy jako atrakcyjnej desygnacji turystycznej. Wśród cyklicznych imprez koordynowanych przez stowarzyszenie wymienić należy m.in.: „PromoFestival”, Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości, „Bydgoskie wJanki”, Giełdy Produktów Turystycznych czy Targ Rzeczy Pięknych. W założeniu Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ewoluować ma do formy stowarzyszenia typu „think thank”, którego członkowie zabierać będą głos w publicznej debacie, poszukując rozwiązań problemów stojących na przeszkodzie do rozwoju turystyki oraz analizując aktualną sytuację na rynku. Proces ten już się rozpoczął, czego doskonałym przykładem jest najnowsza inicjatywa „ByLOT” czyli Bydgoskie Forum Dla Turystyki. Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna była również inicjatorem powstania stowarzyszenia Klaster Turystyczny Obszaru BIT.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc