Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022

Kategoria III

 

Promocja turystyczna regionu

Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna

Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna działa od 2008 roku. Stowarzyszenie zajmuje się promocją Inowrocławia i Kujaw Zachodnich, bierze udział w imprezach promocyjnych w całej Polsce oraz aktywnie promuje turystykę w regionie. Od pięciu lat InLOT organizuje akcję „Inowrocław za pół ceny”. W piątej edycji, która miała miejsce 25-26 czerwca 2016 r. InLOT pozyskał aż 60 partnerów. Organizacja w tym roku, po raz kolejny została partnerem karty BIT oraz włączyła się w piątą edycję Paszportu Turystycznego. W biurze informacji turystycznej zorganizowany został „punkt pieczątkowy”, gdzie turyści mogą potwierdzać „zdobycie” zabytków miasta. W dniach 20 -21 lutego InLOT zorganizował „Weekend z przewodnikiem”, czyli akcję bezpłatnego zwiedzania, w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika, umożliwił zwiedzanie Parku Solankowego z przewodnikiem oraz spacer „Ścieżką zdrowia”, współpracuje również z osiedlowymi klubami, które funkcjonują w Inowrocławiu m.in. z  Klubem KSM „Rondo” pn. „Inowrocław jak z bajki”. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2016 r. realizowała także trzy zadania publiczne: Lokalne Forum Turystyki, Rozwój i Promocja Szlaku Piastowskiego oraz Bajkowy Tramwaj. Zadanie Bajkowy Tramwaj realizowany był 9.05-26.09.2016 r. W ramach zadania, co poniedziałek w zabytkowym wagoniku tramwajowym najmłodsi inowrocławianie poznają legendy o Inowrocławiu. Uczestnicy I Lokalnego Forum Turystyki, dzięki wygłaszanym prelekcjom zdobyli wiedzę na temat działania innych lokalnych organizacji turystycznych, poznali koncepcję promocji regionu, a podczas debaty mieli okazję podyskutować na temat działalności InLOT-u i promocji turystyki w Inowrocławiu i subregionie Kujaw Zachodnich. Promocja i Rozwój Szlaku Piastowskiego to kolejny projekt InLOT-u, dzięki któremu Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna została koordynatorem Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. We wrześniu InLOT zorganizował we współpracy z koordynatorem z województwa wielkopolskiego Święto Szlaku Piastowskiego, w ramach którego pozyskał 13 partnerów z regionu. Ponadto InLOT prowadzi cały czas działania promocyjne Szlaku Piastowskiego w portalach społecznościowych, co ma na celu trafienie z ofertą turystyczną do szerokiej grupy docelowej. Latem InLOT zorganizował bezpłatną akcję „Inowrocław okiem turysty”, w ramach której odbywał się 3-godzinny spacer po mieście. W akcji uczestniczyli turyści i mieszkańcy Inowrocławia, którzy chcieli dokładnie poznać historię miasta. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna wsparła projekt koła naukowego studentów UMK „SWAP ON! Przełącz się na Integrację!”. W ramach współpracy InLOT przekazał bezpłatnie egzemplarze książki o Solankach pisanej w języku Braille’a. Stowarzyszenie prowadzi także punkt informacji turystycznej. InLOT dba także o promocję regionu również w innych regionach Polski, dzięki wymianie materiałów promocyjnych z innymi biurami informacji turystycznej. Nawiązał on również współpracę z przedstawicielami Francji, z którymi nastąpiła wymiana materiałów. Miasto Inowrocław dzięki działalności promocyjnej InLOT uzyskało certyfikat „Miasto przyjazne dzieciom” oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzyście”. W czerwcu InLOT urozmaicił wydarzenie „Art. Ino Festiwal”, udostępniając wagonik tramwajowy do zwiedzania i opowiadając legendy oraz przekazując informacje o atrakcjach turystycznych Inowrocławia uczestnikom imprezy. We wrześniu InLOT aktywnie włączył się w imprezę „Festiwal Młodych”, przygotowując część merytoryczną i oprawę graficzną Gry Terenowej „Ciekawostki Solanek”. Akcja została zorganizowana przez InLOT i Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna z zaangażowaniem promuje region i jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, które przyczyniają się do wzrostu ruchu turystycznego w naszym regionie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc