odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria I

 

Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa

podkategoria: osobowość

Tomasz Pasiek - podróżnik, fotograf, koordynator projektów zagranicznych Miłośników Ziemi Świeckiej, koordynator Festiwalu podróżników „Piąty Ocean”, realizator projektu „Cztery Oceany”

 

Pan Tomasz Pasiek jest młodym człowiekiem, który swoją działalnością wspiera rozwój turystyki i krajoznawstwa nie tylko na terenie Powiatu Świeckiego, ale w całym województwie kujawsko-pomorskim. Jest podróżnikiem i fotografem pracującym w Towarzystwie Miłośników Ziemi Świeckiej oraz w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej działającej przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Pan Tomasz ma za sobą przejechanie rowerem od polskiego Bałtyku z Niemiec do Rosji w 5 dni. W tym samym odstępie czasowym pokonał Polskę z punktu najbardziej wysuniętego na północ (Jastrzębiej Góry nad Bałtykiem) do najdalej wysuniętego na południe (szczytu Opołonek w Bieszczadach). Jego miłość do roweru zaowocowała „Four Oceans Expedition” - czteroletnim projektem podróżniczym polegającym na samotnym dotarciu rowerem do czterech głównych oceanów na kuli ziemskiej: Atlantyku, Oceanu Arktycznego, Oceanu Indyjskiego oraz Pacyfiku. Latem 2015 roku zdobył Cabo da Roca nad Atlantykiem (najdalej wysunięty na zachód punkt w Europie). W roku 2016 dotarł nad Ocean Arktyczny (najdalej na północ wysunięty punkt Europy – Nordkapp w Norwegii). W 2017 r. udało mu się zdobyć Pasabandar – najdalej na południe wysunięty punkt Iranu u zbiegu Oceanu Indyjskiego i Pakistanu. Zakończeniem projektu i jednocześnie jego zwieńczeniem było dotarcie przez Pana Tomasza do Szanghaju. Jego Projekt „Cztery Oceany” ma również zwrócić uwagę na wywołany szkodliwą działalnością człowieka efekt cieplarniany oraz podnoszący się poziom wód. Pan Tomasz Pasiek jest pomysłodawcą Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”. To pierwsza w regionie impreza skupiona na tematyce około-podróżniczej. Jest inicjatorem wielu rajdów rowerowych – „Wiosennego Rajdu Rowerowego Zakątkami Powiatu Świeckiego”, „Najmniejszego Rajdu Świata” oraz „Rajdu Europejskiego”.

 

podkategoria: osoba prawna/instytucja

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

 

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie - Muzeum w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia działalności – w tym czasie udało się w dużym stopniu zrewitalizować obiekt, który został wyprowadzony ze stanu ruiny. siedziba instytucji mieści się w zabytkowym kościele (pierwotnie pw. Św. Barbary), zbudowanym przez krzyżaków na przełomie XIII i XIV wieku. Kolekcja muzealna, na którą składa się m. in. seria unikatowych pras drukarskich oraz prowadzone interaktywne warsztaty z zakresu papiernictwa i druku, sprawiają że muzeum jest chętnie odwiedzane przez turystów z całej Polski. Oprócz warsztatów, muzeum aktywnie angażuje się w działalność kulturalno-społeczną, organizując wydarzenia, konkursy oraz wystawy czasowe, takie jak np. „Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej” (2018), „Pieniężna Grywalizacja” (2018 r.), Wystawa „Konserwacja 100 listów i plakatów ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago”(2017/2018 r.).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc