Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022

Kategoria II

 

Inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

 

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, to nowy oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu, otwarto dla zwiedzających w maju 2018 r. To pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu rozwijającemu się od XVI w. wzdłuż Wisły. Ta nowa atrakcja turystyczna regionu była też skomplikowaną inwestycją, w ramach której od podstaw wybudowano blisko 5-hektarowy skansen. Wielka Nieszawka ma bogatą historię związaną z osadnictwem olenderskim i menonitami, sięgającą początku XVII w. Pozostałością po nich jest włączony w obręb Parku cmentarz menonicki, do niedawna zapomniany, obecnie uporządkowany z wyeksponowanymi nagrobkami. Głównym celem założenia Parku jest odtworzenie fragmentu krajobrazu kulturowego nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. Zrekonstruowano tu olenderską wieś o najbardziej charakterystycznym układzie, tzw. rzędówki bagiennej. Na wytyczonych pasach pól ulokowano 3 siedliska, rozdzielone rowami melioracyjnymi. Translokowano 6 zabytkowych budynków, mieszkalnych i gospodarczych z XVIII i XIX w. z terenu Doliny Dolnej Wisły. To bardzo cenne przykłady architektury olenderskiej, o różnych typach i formach. Zrekonstruowano także przydomowe ogródki, sady, pola oraz studnie i płoty. W realizacji projektu brał udział interdyscyplinarny zespół składający się z etnografów, konserwatorów, restauratorów dzieł sztuki, mykologów, architektów oraz wykwalifikowanej grupy cieśli. Zwiedzającym udostępnione są 3 zagrody, składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarskich, charakterystycznych dla osadników olenderskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc