Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria IV

 

Wydarzenie turystyczne i promocyjne

XXIV Festyn Archeologiczny pt. „ArcheoMarket. Od wymiany po stragany”, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

 

XXIV Festyn Archeologiczny pt. „ArcheoMarket. Od wymiany po stragany” (15-23.09.2018) poświęcony był historii wymiany i handlu w Europie. Zrealizowano go dzięki współpracy z instytucjami naukowymi i  organizacjami turystycznymi. Podczas tej 9-dniowej imprezy, objętej patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, w różnej formie opowiedziano o roli wymiany i handlu w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. Zaprezentowano dzieje pierwszych monet na świecie i w Polsce i przebieg szlaków handlowych. W ramach parateatralnych inscenizacji pokazano przybycie obcego kupca do osady obronnej z epoki brązu, rzymską wyprawę po bursztyn bałtycki, targ niewolników we wczesnym średniowieczu i wymianę dyplomatycznych darów (egzotycznego wielbłąda) między Mieszkiem I i Ottonem III. Na terenie rekonstrukcji: „Obozowiska łowców i zbieraczy epoki kamienia”, „Osady wczesnych rolników”, „Osady obronnej ludności kultury łużyckiej” oraz „Wioski wczesnopiastowskiej”, można było spotkać ponad 300 rekonstruktorów i wolontariuszy z Polski i zagranicy, którzy demonstrowali dawne techniki wytwórcze. W ramach opowieści o dawnych środkach transportu przeprowadzono próbę rekonstrukcji wozu neolitycznego z zastosowaniem pradziejowych technik. Dzięki obecności zespołów muzyki dawnej goście mogli uczestniczyć w koncertach i brać udział w warsztatach tańca. Ilustracją roli handlu we wczesnym średniowieczu był specjalny „Archeomarket”, w którym były dostępne wzorowane na źródłach archeologicznych i historycznych wyroby, zgrupowane w działach np. „dla domu” czy „zdrowie i uroda”. W pawilonie muzealnym przygotowano towarzyszącą Festynowi wystawę „Od wymiany po stragany”, która pokazuje historię handlu w Europie od epoki kamienia po wczesne średniowiecze ze szczególnym uwzględnieniem terenów dzisiejszej Polski. XXIV Festyn Archeologiczny odwiedziło ponad 40 tys. turystów, co czyni go jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej i zarazem ważnym elementem promocji regionu.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc