Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria I: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

Agnieszka Sobańska

Główny Specjalista ds. Turystyki i Informacji we Włocławskiej Informacji Turystycznej we Włocławku, lider grupy partnerskiej Aktywne Kujawy, zasiada w Zarządzie Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie oraz w komisji rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Wiele czasu poświęca również na działalność społeczną, jest sekretarzem w Towarzystwie Miłośników Włocławka oraz wiceprezesem w Kole Przewodnickim PTTK. Od 1996roku prowadzi Informację Turystyczną we Włocławku, która w 2006 roku została wyróżniona przez Polską Organizację Turystyczną za najlepszą informację turystyczną w Polsce.
Współautorka wielu publikacji z zakresu turystyki dotyczących Włocławka i okolic. Promuje Miasto i Region na wielu międzynarodowych targach turystycznych w kraju i Europie. Podejmuje inicjatywy mające na celu zainteresowanie turystyką mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowania wakacyjnych spacerków po mieście, rejsów po Zalewie Włocławskim, czy spotkań z przewodnikiem na zaporze wodnej zyskała uznanie wśród mieszkańców jak również  turystów. Od 2004 roku w imieniu Prezydenta Włocławka organizuje wycieczki rowerowe, które gromadzą nawet 500 uczestników podczas jednego rajdu.

 

Barbara Kubiak-Warzocha

Główny Specjalista ds. Turystyki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 25 lat zawodowo i społecznie zajmuje się turystyką. Przez ponad dekadę była Prezesem PTTK Szlak Brdy. Kilkanaście lat Przewodniczącą Rady Nadzorczej Bydgoskiego Biura Turystyki Zagranicznej. Członek Rady Naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska. Laureat Nagrody Prezesa UKFiT „Przebiśnieg” za Najciekawsze Inicjatywy Tworzące Nowoczesną Turystykę w Polsce.
Jest społecznym weryfikatorem Regionalnej Odznaki „Wędrownik Kujaw i Pomorza”, Instruktorem Krajoznawstwa Polski oraz Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Wielokrotnie odznaczana za działalność na rzecz rozwoju turystyki przez Prezydenta RP (brązowy i srebrny Krzyż Zasługi), Ministerstwo ds. Turystyki, Zarząd Główny PTTK, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa. Pełnomocnik   Prezydenta Bydgoszczy współzałożyciel Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Komisji ds. Infrastruktury Rowerowej a także Sekretarz Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Od 1997 roku nadany przez Zarząd Główny PTTK tytuł „Nauczyciel Ojczystego Kraju”. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w uczelniach publicznych i niepublicznych. Promotor ponad pięćdziesięciu prac dyplomowych.

Wojciech Łopaciński

Dyrektor Hotelu Filmar w Toruniu, Prezes Torun Convention Bureau Copernicus, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i MBA, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako konsultant i ekspert branży turystycznej współpracuje m.in. z Polską Organizacją Turystyczną i Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A.. Jako uznany szkoleniowiec branżowy podnosi poziom usług w polskiej turystyce, poprzez autorskie programy szkoleniowe, skierowane do pracowników hoteli. Propagator i inicjator rozwoju turystyki biznesowej w województwie kujawsko-pomorskim. Jest pomysłodawcą Torun Convention Bureau Copernicus – instytucji promującej Toruń, jako miejsca organizacji kongresów i konferencji. Jego działalność w tym zakresie została doceniona w 2007 roku przez ministra Sportu i Turystyki „Odznaką honorową za zasługi dla turystyki”.
W 2008 roku zdobył „dziką kartę”, co umożliwiło bezkosztową promocję Torunia na targach IMEX, największych na świecie targach turystyki biznesowej. Wojciech Łopaciński jako reprezentant toruńskiego convention jest współzałożycielem (obok Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz Convention Bureau, Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji  Turystycznej)  iwiceprzewodniczącym pierwszej w Polsce Rady ds. Rozwoju Turystyki Biznesowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Dodatkowo jego kandydatura do konkursu została zarekomendowana przez Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezydenta Torunia.

Jarosław Pająkowski

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych: Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły, promotor i inspirator rozwoju produktu regionalnego w Dolinie Dolnej Wisły, promotor lokalnej marki „Powidła Śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły”.
Współorganizator wielu imprez turystycznych na terenie Gminy Świecie, które przyciągają wielu turystów z kraju i ze świata. Nagrodzony wieloma nagrodami, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w 2007 otrzymał honorową nagrodę: „Klucz do Polskiej Spiżarni” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Członek wielu organizacji i instytucji, m. in: Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Bory Tucholskie, Komisji Naukowej Paleolimnologii, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Produktu Regionalnego i Lokalnego, Przewodniczący Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Zwieńczeniem wielu działań i inicjatyw jest redakcja wielu publikacji promujących tradycję i przyrodę Regionu
 

Marcin Tokarski

Wiceszef działu marketingu „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław. Prezes Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Popularyzator turystyki uzdrowiskowej. Współkreator marki uzdrowiskowej województwa kujawsko-pomorskiego. Społeczny działacz zajmujący się rozwojem turystyki lokalnej w Inowrocławiu.
Był liderem Lokalnej Grupy Działania „Na piastowskim Szlaku”, która została uznana przez organizatora projektu Turystyka Wspólna Sprawa za najlepszy produkt turystyczny województwa kujawsko-pomorskiego.  Inicjator i współzałożyciel Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Jako reprezentant środowiska turystyki biznesowej jest członkiem zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc