Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022

Kategoria III: PROMOCJA TURYSTYCZNA REGIONU

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Jest stowarzyszeniem w skład którego wchodzą partnerzy z 3 sektorów, reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powstało w porozumieniu mieszkańców i samorządów czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Dąbrowy Chełmińskiej, Kijewa Królewskiego, Pruszcza i Unisławia.  Obszar LGD leży w pięknej dolinie Wisły, posiadające bogate i niedoceniane walory przyrodnicze i krajobrazowe. Warunki biologiczne od wielu setek lat predystynowały ten teren do uprawy czystych ekologicznie produktów. Domeną działalności Stowarzyszenia jest promocja rodzimych produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulturowego. LGD uczestniczyła w wielu imprezach krajowych i zagranicznych promując kuchnię regionalną i produkty tradycyjne regionu: miody, nalewki, wypieki, smalec, powidła i konfitury. Grupa angażuje się w projekty międzynarodowe promujące produkty lokalne. Działalność Stowarzyszenia była wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc