Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria III: PROMOCJA TURYSTYCZNA REGIONU

Powiat Tucholski - Działania władz powiatu przyczyniły się do powołania Światowego Rezerwatu Biosfery, Bory Tucholskie. Jest to 10 rezerwat biosfery w Polsce. Powiat prowadzi aktywną promocję turytyczną. Buduje nową infrastrukturę turystyczną w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Projekt jest realizowany ze środków RPO WK-P.

www.tucholski.pl
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc