Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria I: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

 

Wyróżnienie otrzymał Zespół Pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Urzędu Miasta Inowrocław
 
· Aleksandra Dolińska- Hopcia
 
· Kamila Kawczyńska
 
· Tomasz Płotkowiak
 
· Krzysztof Bik
 
· Bogumił Rochowiak
 
· Barbara Hutek
 
· Elżbieta Oczkoś
 
· Jacek Orzechowski
 
Zespół pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, pracujący przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław, rozwój funkcji uzdrowiskowej”, realizowanego w ramach RPO.
Wszyscy członkowie zespołu posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację tak obszernego zadania.
Projekt zakłada rewitalizację i rozbudowę Parku Solankowego. Sięgnięcie do tradycji i chęć podniesienia atrakcyjności turystycznej
i uzdrowiskowej miasta przyświecały pomysłodawcom projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc