Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria II: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPULARYZACJI KRAJOZNAWSTWA

 

Wyróżnienie otrzymał Tadeusz Frymark – wiceprezes ds. programowych Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy
 
Tadeusz Frymark od kilkudziesięciu lat popularyzuje krajoznawstwo wśród mieszkańców województwa poprzez organizację i prowadzenie imprez turystyczno-krajoznawczych i inicjowanie upowszechniania krajoznawstwa.
Od 1980 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od 2006 roku pełni społecznie funkcję wiceprezesa
ds. programowych Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Od 1986 roku jest przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek, corocznie oprowadza społecznie kilkanaście grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych po regionie.
Obecnie pełni funkcję prezesa Koła Przewodników Turystycznych Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
Posiada uprawnienia Organizatora Turystyki, Przodownika Turystyki Górskiej, Przodownika Turystyki Pieszej, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Znakarza Szlaków Turystycznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc