Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022

Kategoria I: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

Andrzej Dargacz – Od 2009 roku prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Inowrocław. Był inicjatorem reaktywowania w szkołach Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych. W ciągu roku, dzięki staraniom Andrzeja Dargacza, organizowane jest średnio 30 imprez turystyczno-krajoznawczych (rajdy piesze, rowerowe, marsze na orientację, wycieczki), w których uczestniczy łącznie ok. 3300 osób.

  • Odkrywca 2012 – Andrzej Dargacz - prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Inowrocław
    Odkrywca 2012 – Andrzej Dargacz - prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Inowrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc