Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria II: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPULARYZACJI KRAJOZNAWSTWA

Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”  - powstał 18 października 1991 roku. Od wielu lat Oddział inicjuje różnorakie imprezy turystyczne, w tym wiele adresowanych do młodzieży, takich jak na przykład „Rajd Młodego Turysty”. Organizuje również imprezy turystyki kwalifikowanej (rajdy, wycieczki, itp.) – w roku 2011 w jego kołach i klubach odbyło się ich 220, wzięło w nich zaś udział ponad pięć tysięcy osób. Odział jest współtwórcą nowego szlaku turystyczno-krajoznawczego „Przedmieścia Bydgoskiego”, na którego trasie znajdują się obiekty umocnień obronnych z 1939 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc