odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria V: INWESTYCJA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI TURYSTYKI

Zagospodarowanie terenu dawnego grodu Raciąż w gminie Tuchola - Rejon lokalizacji zabytku jest od wielu lat lokalnym ośrodkiem turystycznym. W ramach projektu wykonano wiele prac na terenie grodziska: rekonstrukcję bramy wjazdowej do grodziska, wizualizację rozmieszczenia zabudowań grodowych oraz lokalizacji obwarowań i cmentarza, tablice informacyjne opisujące najciekawsze historyczne i przyrodnicze aspekty miejsca, 1830m2 ścieżek szutrowych, punkt widokowy na jezioro, pomost prowadzący na półwysep, most pomiędzy wzgórzami na półwyspie oraz postawiono komplety ławek ze stołami. Do wszystkich konstrukcji użyto wyłącznie materiałów naturalnych, według dawnych rozwiązań, dziś już nie spotykanych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc