Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria I: Działalność Na Rzecz Rozwoju Turystyki i Krajoznawstwa

Lech Bolt - w 1946 roku na bazie Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej utworzył Klub Turystów Wodnych w Chełmnie. Od tego roku do  chwili obecnej pełni funkcję prezesa stowarzyszenia. W pierwszych latach istnienia organizował kilkudniowe spływy klubowe po rzekach Wisła i Wda. W 1960 roku zorganizował I Ogólnopolski Spływ Kajakowy po Wdzie, który w następnych latach zyskał miano spływu międzynarodowego. W sierpniu 2013 roku odbył się już 53 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Drwęcą – Wisłą. W spływach międzynarodowych biorą udział wodniacy z całej Polski i świata, m.in. z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Bułgaria, Litwa, Francja, USA i Australia. Oprócz spływów organizowane są spływy w ramach sobotnio-niedzielnego wypoczynku, a w ostatnich latach - w ramach współpracy z wojskiem - Ogólnopolski Spływ Kajakowy Stowarzyszenia Saperów Polskich. Przez wszystkie lata działalności w Klubie Turystów Wodnych Lech Bolt pełni obowiązki Komandora Spływów.
Lech Bolt posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- złoty medal „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”,
- odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”,
- odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”,
- złoty medal „Za zasługi dla obrońców kraju”,
- Honorowy członek PTTK,
- złote Honorowe Odznaki PTTK i Polskiego Związku Kajakowego.
W 2012 roku Rada Miasta Chełmna przyznała Lechowi Boltowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc