odkrywca2022
odkrywca2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria II: Działalność na Rzecz Popularyzacji Krajoznawstwa

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Stowarzyszenie z siedzibą w Nakle nad Notecią działa od 2006 r. Skupia 51 członków, przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Celem stowarzyszenia jest m.in. zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich powiatu nakielskiego, oraz pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Stowarzyszenie  w ramach działalności organizuje szkolenia z pozyskiwania pieniędzy unijnych, konferencje
i debaty, a także imprezy kulturalne, festyny, wydaje foldery, broszury oraz publikacje książkowe promujące region. Ekomuzeum to autentyczne, rzeczywiste związane z lokalną tradycją i angażujące lokalna społeczność muzeum „małej ojczyzny”. W jej skład wchodzi 13 obiektów zabytkowych i miejsc pamięci, które przekazują historię i kulturę regionu, m.in. Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie, Gospodarstwo pasieczne, rolne, leśne w Studzienkach, Gospodarstwo pszczelarskie „Bartnik”
w Konstantowie, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. W tworzenie ekomuzeum może się włączyć każdy kto chce stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną bazującą   na lokalnych walorach  przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Ekomuzeum działa pod szyldem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Projekty takie jak Ekomuzeum Doliny Noteci oraz Dziedzictwo Kulturowe Krajny i Pałuk popularyzują wiedzę o regionie poza jego granicami i ugruntowują lokalną świadomość mieszkańców.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc