Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022

Kategoria III: Promocja Turystyczna Regionu

Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna powstała 24 sierpnia 2011 r. z inicjatywy samorządów, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw związanych z  branżą turystyczną oraz osób fizycznych zainteresowanych rozwojem turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim
w ramach unijnego projektu CUSTODES. Siedzibą organizacji jest Ośrodek Chopinowski  w Szafarni. Obecnie skupia 28 podmiotów. Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna jest organizacją młodą, ale aktywnie i dynamicznie działającą na rzecz wspierania rozwoju turystyki w naszym regionie m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych, akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce, promocję produktów regionalnych, wydawnictwo folderów i publikacji, organizację lub współorganizację imprez kulturalno-turystycznych, szkolenia, jak również poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów. Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące promocji „Szlaku Świętego Jakuba”, który jest częścią Camino Polaco (Drogi Polskiej) Europejskiego Szlaku Kulturowego. Działalność Stowarzyszenia jakim jest Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna przyczynia się do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu oraz budowania marki turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc