Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Kategoria IV: Inwestycja Sprzyjająca Rozwojowi Turystyki

Gmina Barcin, projekt pn. „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun  w Barcinie”
 Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie” realizowany był ze środków unijnych od 01.09.2011 r. do  31.12.2012 r. Inwestycja obejmowała prace przygotowawcze, roboty budowlane (przebudowa budynku istniejącego, budowa hangaru, zagospodarowanie terenu z przyłączem wody i oświetleniem, rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu hot-spot), zakup wyposażenia, nadzór inwestorski  i promocję projektu. W wyniku jej realizacji wybudowany został jeden, a przebudowany drugi obiekt z zakresu turystyki i rekreacji, zakupiono m.in. kajaki turystyczne, rowery wodne, łodzie wiosłowe, meble i sprzęt multimedialny.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc