Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022

Działalność na rzecz rozwoju Turystyki i krajoznawstwa

Grzegorz Myk - jest członkiem Klubu Żeglarskiego „Wind”, od 1973, którego był współzałożycielem i sekretarzem. Klub działał w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1978 roku uczestniczył w budowie przystani w Romanowie, służącej wszystkim żeglarzom pływającym po Zalewie Koronowskim. Przystań jest ciągle rozbudowywana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. Za całokształt działalności żeglarskiej Pan Grzegorz Myk został wyróżniony odznakami: „Zasłużony dla Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”, „Zasłużony dla  Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” i najwyższym odznaczeniem dla działaczy żeglarskich, „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”.

Pełniąc różne funkcje w samorządzie przyczynił się do: wybudowania nowej płyty  z drenarką boiska „Victorii” Koronowo, uruchomienia Punktu Informacji Turystycznej  w Koronowie, który  zorganizował i sam prowadzi do dnia dzisiejszego, uruchomienia Izby Muzealnej, która prezentowanymi eksponatami przyciąga wielu turystów. Dzięki jego działaniom w 2012 roku pozyskano dla Punktu Informacji Turystycznej zestaw komputerowy oraz Infokiosk, które to urządzenia przyczyniają się do znacznie lepszej obsługi turystów.

Z jego inicjatywy gmina Koronowo była współzałożycielem i stała się członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, a także jest członkiem Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W prowadzonym przez niego Punkcie Informacji Turystycznej  turyści mają dostęp do różnych ulotek oraz wydawnictw innych gmin naszego województwa. Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie odwiedza rocznie około 3 tysięcy osób, dzięki czemu informacje o gminie Koronowo oraz innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego docierają do wielu turystów z Polski oraz z zagranicy, których około 100 rocznie odwiedza PIT w Koronowie.

Pan Grzegorz Myk jest również autorem wielu przewodników turystycznych jak m.in. „Przewodnik po kościele pocysterskim w Koronowie”, „Koronowo - przewodnik  po Szczęśliwej Dolinie”, „Zalew Koronowski”, oraz współautorem wielu innych przewodników. Uczestniczy w aktualizowaniu wydawnictw gminnych i starostwa bydgoskiego, a także map turystycznych wydawanych przez gminę oraz w zakresie terenu Ziemi Koronowskiej, wydawanych  przez starostwo. Występuje w wielu programach telewizyjnych oraz radiowych i udziela wywiadów prasie, promujących Ziemię Koronowską, a poprzez to województwo kujawsko-pomorskie. Jest pomysłodawcą i autorem części historycznej ścieżki dydaktycznej historyczno - przyrodniczej „Cysterski Gaj”, przebiegającej przez Park Grabina.

W roku 2008 Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez pana Grzegorza zajął pierwsze miejsce w Polsce w kategorii informacji turystycznych w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepsze centrum informacji turystycznej. Za swoją działalność, oprócz już wyżej wymienionych odznaczeń
z zakresu działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa Pan Myk posiada wiele innych wyróżnień.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc