Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
odkrywca2022
odkrywca2022
odkrywca 2022
odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022
Odkrywca 2022

Promocja Turystyczna regionu

Fundacja GEOLIFE - działa między innymi na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Członkowie grupy od 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Górzno oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego promują i wdrażają nowatorską dziedzinę rozwoju turystyki jaką jest geocaching. Aktywnie uczestniczą w animacji środowiska lokalnego i aktywizacji społecznej w zakresie rozwoju nowoczesnej turystyki na terenie naszego województwa. Geocaching jest alternatywą dla miejscowości, które posiadają walory turystyczne jednak w ogromie informacji jaka dociera do każdego  nie są w stanie się wyróżnić. W/w zabawa zwraca uwagę ludzi młodych, mobilnych, niezależnych, znudzonych klasycznymi formami wypoczynku.

Członkowie założyli około 1000 skrytek na terenie miasta i Gminy Górzno.
Dzięki ich aktywności województwo kujawsko-pomorskie zyskało wysoką rangę w społeczności geocacherskiej oraz niekwestionowaną pozycję lidera wśród keszerów tak w Polsce jak i poza jej granicami. Ilość założonych keszy na terenie województwa sprawia, że jesteśmy na 1 miejscu w kraju pod względem ilości znalezień keszy co jednoznacznie przekłada się na ilość turystów odwiedzających nasz region.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Turystyki
tel.: +48 (56) 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

  • Kujawy i Pomorze
  • Konstelacja dobrych miejsc